รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
399 หมู่ 12 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63180   ตำบลเชียงทอง  อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63180
เบอร์โทรศัพท์ 055-039954
Email : vanina2968@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :