ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.ค. 62 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพะชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯลฯ
ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า / เครื่องแบบชุดปกติขาว
26 ก.ค. 62 จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ครูแต่งเครื่องแบบข้าราชการสีกากีแขนยาว / นักเรียนเครือ ่องแบบนักเรียน
19 ก.ค. 62 การอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า / ครูแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการกากีแขนยาว / นักเรียนแต่งชุดนักเรียน กลุ่มโรงเรียนวังเจ้า
15 ก.ค. 62 ถวายเทียนจำนำพรรษา
วัดเด่นเจริญ / วัดเด่นวัว อบต.เชียงทอง / โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
11 ก.ค. 62 ถึง 13 ก.ค. 62 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ หลักสูตร"ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด"
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
สถานที่ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนวังเจ้า